BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education, science,
culture and sports


Vijesti
 
17.01.2018
OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTA STRUČNOG ZNANJA

Obavještavaju se kandidati na Javnom konkursu za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" 29.12.2017. godine), koji su aplicirali na pozicije Sekretara (pozicija 6.1.) i Saradnika za ekonomsko-finansijske poslove (pozicije: 1.1., 2.1., 3.1., 5.1. i 9.1.), da će se Test stručnog znanja održati 19.01.2018. godine (petak) u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke, ulica Muhameda Hevaija Uskufija broj 1 - drugi sprat, Tuzla u sljedećim terminima:

- za pozicije Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u 8,30 sati,
- za poziciju Sekretar u 10,00  sati.

                                                                                                                                                                                                                                        Ministarstvo obrazovanja i nauke

Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi