BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
12.04.2018
Održan sastanak sa predstavnicima Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Danas je u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održan sastanak sa predstavnicima Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine („mreSVUBIH“) na kojem su predstavnici „mreSVUBIH“ prezentirali ministru obrazovanja i nauke  i saradnicima dosadašnje projekte koji su vezani  za „Memorandum o saradnji u oblasti poboljšanja položaja srednjoškolaca, kvaliteta obrazovanja mladih i razmjeni informacija“ potpisan između Ministarstva i „mreSVUBIH“  2014. godine. Također je razgovarano trenutnim problemima sa kojima se susreću srednjoškolci kao i ostali građani Tuzlanskog kantona.

Predstavnici „mreSVUBIH“ su prezentirali  svoj novi prijekat „Evropsko selo u Bosni i Hercegovini“ (EU Village) koji predstavlja  Evropu u malom odnosno prostorni skup objekata koji će se nalaziti na parcelama u obliku država Evropske unije a koji će biti zamišljeni kao tradicionalni objekti koji će svojim izgledom kao i sadržajima u samom objektu promovisati kulturu, historiju i tradiciju zemlje koju predstavljaju dok će jednim djelom služiti i kao smještajni kapacitet za posjetioce.

„mreSVUBIH“ ovim projektom nastoji  otvoriti nova radna mjesta za mlade, razvijati liderske vještine te osigurati uključivanje mladih u proces donošenja odluka kao i raditi na rješavanju problema segregacije i marginalizacije mladih u BiH i regionu  te angažovati se u procesu  pomirenja.

Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi