BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
06.06.2018
Prijem direktora JU Gimnazija Živinice

Ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović primio je danas direktora JU Gimnazija Živinice Sanela Mumića, sastanku su prisustvovale pomoćnice ministra mr. sc. Jasminka Kurević i mr. sc. Mersija Jahić. Tokom sastanka razgovarano je o takmičenju škola „Navike promijeni školu opremi" u okviru Projekta INTERREG IPA CBC, Inovativnim umom do pametnih škola – PAMETNE ŠKOLE, koji finansira Evropska Unija. Projekat realizira Centar za razvoj i podršku (CRP) u partnerstvu sa Vladom Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavskom županijom, udruženjem Zelena akcija iz Zagreba i Brodskim ekološkim društvom (BED) iz Slavonskog Broda. 

Regionalno takmičenje osnovnih i srednjih škola „Navike promijeni školu opremi" organizovano je u cilju promocije energetske efikasnosti i uštede energije i vode u osnovnim i srednjim školama sa područja Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije i trajalo je četiri mjeseca.

U utorak 29.05.2018. godine u Slavonskom Brodu održana je završna manifestacija na kojoj je od 105 škola učesnica takmičenja iz dvije države učestvovala 81 škola iz Tuzlanskog kantona i 24 škole iz Brodsko-posavske županije.

JU Gimnazija Živinice je osvojila prvo mjesto, jer je u takmičarskom periodu ostvarila uštedu električne energije u školi od oko 17%. Nagrada je u vrijednosti 15.000,00 Eura i upotrijebit će se za instaliranje solarnih panela na krovu škole i solarni laboratorij. Na taj način će se dobiti električna energija za potrebe škole, kao i mogućnost edukacije.

Ministar Muratović je čestitao direktoru Gimnazije na postignutom rezultatu, jer se ušteda energije reflektira i na druge segmente, kao što je očuvanje zaštite okoline, te da bi ponašanje učenika i zaposlenika u vrijeme trajanja takmičenja trebalo postati praksa rada u školama i u narednom periodu.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Arhiva
 
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi