BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
15.10.2018
Potpisan Sporazuma o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice Tuzla

Danas je u Ministarstvu obrazovanja i nauke potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ između Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Fondacije tuzlanske zajednice Tuzla. U ime Ministarstva Sporazum je potpisao ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović, a u ime Fondacije izvršna direktorica Jasna Jašarević.

Sporazum je potpisn na period od 01.10.2018. do 31.12.2020. godine, koliko je, definisan period realizacije projekta po projektnom prijedlogu, a predmet Sporazuma je definisanje partnerskih odnosa.

Projekat je usmjeren na društveno ekonomski razvoj mjesne zajednice Kiseljak, a koji predviđa mjere unaprijeđenja uslova življenja u pet oblasti: okoliš, javna infrastruktura i stanovanje; obrazovanje i cjeloživotno učenje; zapošljavanje i poduzetništvo; zdravstveno prosvjećivanje i socijalna zaštita, te oblast društvenog razvoja, integracije i participacije.

Jedan od bitnih segmenata projekta jeste oblast obrazovanje i cjeloživotnog učenja. U okviru intervencija u ovoj oblasti Fondacija tuzlanske zajednice namjerava provesti program Freudenberg fondacije „1km2 obrazovanja“ koji se uspješno provodi u Njemačkoj, a koji podrazumjeva formiranje „obrazovne alijanse“ na području zajednice Kiseljak i provedbu modela „pedagoška radionica“. Pedagoška radionica ima zadatak da pruži podršku školi u radu sa djecom i njihovim roditeljima koji imaju poteškoća sa redovnim praćenjem obrazovnog procesa i ostvarivanju dobrih obrazovnih rezultata. 

Ministar Muratović je posebno istakao značaj realizacije ovog projekta sa aspekta potreba Osnovne škole „Kiseljak“ i spremnost za realizaciju projekta, jer je značajno mjesto dato obrazovanju i cjeloživotnom učenju.

Arhiva
 
12
Page size:
select
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi