BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
15.08.2018
OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTA STRUČNOG ZNANJA

 

Obavještavaju se kandidati na Javnom konkursu za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (konkurs objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" 30.07.2018. godine, ispravka i dopuna konkursa objavljena u dnevnim novinama "Oslobođenje" 06.08.2018. godine), koji su aplicirali na pozicije Sekretara (pozicija 3.1., 9.1., 13.1., 14.1., 15.1., 17.1., 22.1., 24.1. i 31.2.) i Saradnika za ekonomsko-finansijske poslove (pozicije: 1.1., 2.1., 4.1., 5.1., 6.1., 8.1., 10.1., 11.1., 12.1., 14.2., 16.1. 19.1. 20.1., 26.1., 30.1. i 31.1.), da će se Test stručnog znanja održati 17.08.2018. godine (petak) u prostorijama Katoličkog školskog centra „Sv. Franjo“ Tuzla (amfiteatar), ulica Klosterska broj 10, Tuzla, u sljedećim terminima: 

-      za pozicije Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u 8,30 sati,

-      za pozicije Sekretar u 10,30  sati.

Arhiva
 
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi