BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
04.12.2018
Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Džakule" Džakule, Gračanica
U nastavku možete preuzeti tekst Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Džakule" Džakule, Gračanica, objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 4.12.2018. godine.

Dokumenti
  
konkurs za izbor i imenovanje direktora os dzakule Postavljeno: 04.12.2018. 10:45:47    Veličina: 245 KB
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi