Aktuelne vijesti

20. februar – Međunarodni dan socijalne pravde

Datum:

20. februar – meä‘unarodni dan socijalne pravde

20. februara obilježava se Međunarodni dan socijalne pravde (nakon jednoglasnog odobrenja 192 članice Ujedinjenih naroda donesenog na Generalnoj skupštini u  novembru 2007.)

Skupština UN-a prepoznala je “potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednaka mogućnost i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.”.

Socijalna pravda se zasniva na principima unapređenja borbe protiv siromaštva, promociji prava na rad, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi za sve.

Međunarodna organizacija rada (MOR) u junu 2008. godine u Ženevi usvojila je Deklaraciju MOR-a o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju.

Deklaracija stavlja punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad u središte privrednih i socijalnih prilika te afirmira četiri strateška cilja MOR-a:

  • promoviranje zaposlenosti stvaranjem održivog institucionalnog i privrednog okruženja,
  • razvoj i jačanje mjera socijalne zaÅ¡tite,
  • promoviranje socijalnog dijaloga i tripartizma,
  • poÅ¡tivanje temeljnih načela i prava na rad.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde je preuzimanje odgovornosti za ostvarenje “društva za sve”, kako je zabilježeno u rezoluciji kojom se uspostavlja Svjetski dan socijalne pravde.

Plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Također, treba promicati jednakosti u plaćama, dostupnosti sredstava i iste mogućnosti između osobe i osobe, muškarca i žene.

Jasminko Razić

rtvzivinice.tv

Najnovije vijesti