back to top

Aktuelne vijesti

Aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici – Radio Gračanica

Datum:

Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Caritas-om Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju, u decembru 2022. godine su Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok imenovali svoje predstavnike uprava i centara za socijalni rad za učešće na projektu i krenuli sa realizacijom aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u svojim lokalnim zajednicama.

Predstavnik Grada Gračanica je Savjetnik Gradonačelnika Senad Smajlović a Centra za socijalni rad Hasan Duraković.

aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici – radio gračanica

U toku su radni sastanci na kojima 14 članova radne grupe priprema strategije za smanjenje energetskog siromaštva za svaku od ove 4 lokalne zajednice, koje trebaju biti završene do jula ove godine. Strategije se rade na osnovu urađene analize o energetskom siromaštvu 2020./2021. godine, koja je rezultat istraživanja na uzorku od 10.000 domaćinstava sa područja TK i dodatnog prikupljanja podataka o korisnicima stalne socijalne pomoći, socijalnim slučajevima i potencijalno ugroženim domaćinstvima.

U drugoj polovini ove godine će se krenuti sa realizacijom zadanih konkretnih mjera i pomoći energetski siromašnim domaćinstvima, da bi se postiglo dugoročno i održivo smanjenje potrošnje energije.

aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici – radio gračanica

Koordinator radne grupe za izradu strategija je Dr. Asim Pandžić, profesor na Filozofskom fakultetu- Odsjek za socijalni rad, Univerziteta u Tuzli.

Ove aktivnosti su jedan od segmenata treće faze projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE faza III), koja se realizira do kraja 2024. godine, a realizira ga Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju.

aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici – radio gračanica

Izvor: gracanica.gov.ba


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti