back to top

Aktuelne vijesti

”Da se čuje i naša riječ …”

Datum:

Učenici Srednje Medicinske škole Tuzla su za “Projekt građanin” iz predmeta Demokratija i ljudska prava odabrali problem “Zastarjeli obrazovni sistem u Tk” jer smatraju da je to izazov, problem i tema s kojom se najviše suočavaju mladi, ali i svi prosvjetni radnici.

Postavilo se čak i pitanje “šta je to u našem sistemu najviše zastarjelo?”

Sami današnji nedostatak prilagodljivosti savremenom svijetu kao i nedostatak upotrebe metoda koje prate savremeni svijet često ograničavaju razvoj i inovacije kod učenika. Potrebna je revizija kako bi se prilagodilo brzim promjenama i potrebama modernog svijeta. Obrazovni sistem sa kojim se danas susrećemo često naglašava pasivno učenje i memorizaciju podataka umjesto poticanja kritičkog razmišljanja, kreativnosti i praktičnih vještina. Samim tim čest je problem gubitak interesa i manjak motivacije za učenjem kod učenika.

Ovi učenici smatraju da je potrebno fokusirati se na individualne potrebe i potencijale učenika kako bi se osiguralo njihovo uspješno uključivanje u moderno društvo. Zastarjeli obrazovni sistem rezultira i nedovoljnu pripremu za buduće karijere, te nedostak fokusa na ključne vještine potrebne za uspjeh u 21. vijeku, poput timskog rada, rješavanja problema i kritičkog razmišljanja.

Česta je rečenica da mladi izlaze iz srednjih škola nespremni za tržište, da stvari koje se uče u školama nisu ni slične onome u praksi.

Još uz sve to ako dodamo brze promjene i napredak u tehnologiji i društvu, zastarjeli obrazovni sistem tada predstavlja ograničavajući faktor u pružanju kvalitetnog obrazovanja koje bi trebalo pripremiti učenike za budućnost.

Učenici poručuju: “Želimo da se naša riječ čuje, i da naš glas postane nada promjene.

enovosti.ba

Najnovije vijesti