back to top

Aktuelne vijesti

Dan nezavisnosti – prilika za slavlje, ali i sagledavanje aktuelnih bh odnosa u širem historijskom kontekstu |

Datum:

Važni praznici, kakav jeste Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prilika su za svečanosti i prigodne manifestacije. No, njih treba iskoristiti i za razgovore koji će doprinijeti boljem razumijevanju naše sadašnjost, jedna je od poruka predavanja „Bosna i Hercegovina u suton prve i druge jugoslavenske države“ koje je danas, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održao profesor Adnan Jahić.

„Da bismo razumjeli aktuelne političko-društvene i nacionalne odnose u BiH i regionu, ali i šire, moramo na neki način da posegnemo za saznanjima iz naše novije historije tokom 20. stoljeća. Onoga što se dešavalo, ne samo potkraj druge jugoslavenske države od 1990. do 1992. nego, također, i šire u sklopu ukupnih nacionalno-političkih odnosa i u prvoj i u drugoj jugoslavenskoj državi, da bismo mogli određene kontinuitete i u nacionalnim politikama odnosno politikama nacionalnih elita prepoznati i na temelju toga stvarati određene relevantne sudove o današnjim izazovima sa kojim se suočava država Bosna i Hercegovina“ ističe profesor Jahić.

Za to nam je neophodna historija, kaže profesor Jahić, jer bez nje ne možemo cjelovito sagledati aktuelne odnose u Bosni i Hercegovini.

„Nevolja je u tome što je često taj historiografski diskurs za širu društvenu zajednicu isuviše složen, kompleksan, možda nedovoljno približen širim slojevima stanovništva i društva. Oni se onda, vrlo često, jednostavno vežu za neke uproštene, pojednostavljene narative koji su često političko-ideološki obojeni i na osnovu toga stvaraju predstave koje su u osnovi iskrivljene, a tiču se vrlo relevantnih činjenica koje se odnose, kako na prošlost, tako i na sadašnjost u kojoj živimo“ upozorava profesor Jahić.

Osim predavanja, koje je organizovao Odsjek za historiju, u okviru obilježavanja Dana nezavisnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je, u organizaciji Studentskog vijeća ovog Fakulteta, otvorena i izložba „Historijski kontinuitet Bosne i Hercegovine“.

Izloženi su grbovi koji su u različitim historijskim periodima simbolizirali postojanje države Bosne i Hercegovine.

rtvtk.ba

Najnovije vijesti