back to top

Aktuelne vijesti

Danas počinje “Sedmica sudske nagodbe” –

Datum:

danas počinje “sedmica sudske nagodbe” –

Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu.

Ovaj način rješavanja sporova naročito je pogodan u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo, navodi se u saopćenju iz VSTV-a.

Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostepenog postupka, dugotrajnog postupka izvršenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, dok bi za stranke u sudskom postupku to istovremeno značilo manje troškove, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se na inicijativu VSTV-a BiH koji uz podršku Evropske unije provodi aktivnosti usmjerene na promociju i zagovaranju veće upotrebe sudske nagodbe.

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Važno je naglasiti da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i mimo Sedmica sudske nagodbe.

U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 6. do 17. novembra, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu.

Ovaj način rješavanja sporova naročito je pogodan u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo, navodi se u saopćenju iz VSTV-a.

Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostepenog postupka, dugotrajnog postupka izvršenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, dok bi za stranke u sudskom postupku to istovremeno značilo manje troškove, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se na inicijativu VSTV-a BiH koji uz podršku Evropske unije provodi aktivnosti usmjerene na promociju i zagovaranju veće upotrebe sudske nagodbe.

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Važno je naglasiti da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i mimo Sedmica sudske nagodbe.

Studio D/RTV Lukavac


studiod.ba

Najnovije vijesti