Aktuelne vijesti

Dom zdravlja Tuzla prezentovao stikere koji olakšavaju usluge za onkološke i hematološke pacijente

Datum:

Utvrđeni su svi zakonski kriteriji za dodavanje stikera na zdravstvene knjižice onkoloških i hematoloških pacijenata koji pripadaju Domu zdravlja Tuzla i gdje ostvaruju svoja zakonom određena prava na zdravstvenu zaštitu, a danas je prezentirana ta olakšica za spomenutu grupu pacijenata.

Stikeri koje će imati pomenuti pacijenti omogućit će bržu i efikasniju zdravstvenu zaštitu za njih, a o odnose se prije svega na pravo prioriteta onkoloških i hematoloških pacijenata prilikom ostvarivanja zdravstvenih usluga isključivo i samo u Službama Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Pravo prioriteta pacijenti će dokazivati uvidom u zdravstvenu legitimaciju, lijevi gornji ugao gdje će biti zaljepljen stiker, a medicinsko osoblje je već upoznato sa tim tako da će se ublažiti „nelagoda“ obraćanja i ukazivanja na to o kojoj bolesti se radi.

Samim tim svakom onkološkom i hematološkom pacijentu garantuje se pravo na samoodlučivanje i povjerljivost podataka o njegovom zdravstvenom stanju.

Bitan podatak koji je naveden na današnjoj press konferenciji Doma zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla je taj da se radi o dobrovoljnoj saglasnosti onkoloških i hematoloških pacijenata, uz potpis izjave, nakon čega se stiker i distribuira na zdravstvenu legitimaciju.

O ovoj novini na današnjoj press konferencij isu govorili prof. dr Samir Mačković, direktor ustanove, dr. Snežana Hrustić, šef u Centru sa ambulantama i mr. sc. Nedim Osmanović, predsjednik organizacionog odbora.

 


tuzlainfo.ba

Najnovije vijesti