back to top

Aktuelne vijesti

(FOTO) U MZ Brčanska Malta počeli radovi na izgradnji Spomen parka branilaca grada 15. maja |

Datum:

Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, obišao je radove na uređenju Spomen parka branilaca grada 15. maja, te se sastao sa predstavnicima Mjesne zajednice Brčanska Malta.

Projektom je predviđena izgradnja ceremonijalnog platoa sa spomenikom. Cjelokupna urbana kompozicija je funkcionalno osmišljena sa dva razdvojena kružna platoa. Na sjeveroistočnom dijelu platoa, projektovan je savremeno dizajnirani spomenik braniteljima grada dok je u jugozapadnom dijelu platoa postavljen kružni cvijetnjak u čijem se središtu nalazi jarbol sa zastavom Republike Bosne i Hercegovine.

Sam spomenik je dizajniran u  obliku vertikalne vretenaste poluspirale postavljene na izdignuti kružni podest. Poluspiralu čine dva zakrivljena stuba koji simbolički predstavljaju dvije oružane komponente koje spontano izrastaju sa iste patriotske platforme, dok stilizovani kristal soli simbolizira grad Tuzlu. Njihova zajednička silueta u obliku „plamena“ simbolički predstavlja jezgro iz koga je izrasla buduća jedinstvena oružana snaga – Armija RBiH.

U okviru izgradnje spomen obilježja predviđena je još i izgradnja pješačkih staza, stilizovani zidići sa simbolom tadašnjih oružanih snaga i državnosti RBiH cvijetom ljiljana.

Čitav ambijent je ukrašen savremeno oblikovanom urbanom opremom radijalno poredanim klupama oko kružnog cvijetnjaka, klasičnim parkovskim klupama duž bočnih ivica pristupnih staza zajedno sa  korpama za smeće te likovno usklađenim uličnim svjetiljkama.

Cjelokupan ambijent činit će pejzažni gradski park sa njegovanim travnjakom i ukrasnim niskim rastinjem. Pored postojećih odraslih stabala, predviđena je sadnja stabala u pravilnom razmaku, koja bi intimizirala ovaj prostor, te korisnicima pružala ugodnu sjenu i zaštitu od sunca u toku ljetnog perioda. Glavni projekat spomen obilježja izradila je Upravna organizacija Zavod za urbanizam Grada Tuzle, a sredstva za izgradnju Spomen parka planirana su u Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu. Ugovorena vrijednost radova iznosi 190.232,17 KM.

()


rtv7.ba

Najnovije vijesti