back to top

Aktuelne vijesti

Haim Pinto – slikar koji nije zaboravio na svoju Tuzlu

Datum:

Jedan od najistaknutijih slikara iz regiona  

Haim Pinto bio je poznati slikar čija su djela posebno popularna u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Bijeljini 24. aprila 1907. godine.

No, ubrzo nakon njegovog rođenja porodica Pinto se seli u Tuzlu gdje je većinu svog djetinjstva proveo.

Pinto je u Tuzli završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Ljubav prema crtanju i izuzetni talenat poazao je još od malih nogu.

Poseban uticaj na njegovo slikanje imao je profesor crtanja Mihail Timčišin. Profesor Timčišin je prepoznao talenat koji se krio u mladom Haimu Pinti, te ga je svakodnevno podsticao da napreduje i u savršava svoje vještine.

Također, profesor je bio uvjeren da če jednog dana postati veliki slikar.

Pinto je bio dobar prijatelj sa Ismetom Mujezinovićem, koji je bio također vrsni slikar. Mujezinović je ujedno bio uzor Haimu od kojeg je mnogo naučio o temeljima slikarskog zanata – crtanju.

Odrastao je u uglednoj porodici, te su kuću Haima Pinte nazivali  Tuzlanski Montmartre. Često je i sam Mujezinović govorio kako je dom Pintovih ispunjen toplinom i ljubavi.

haim pinto

Istaknuti član Komunističke Partije Jugoslavije

Mladi Pinto osim umjetnosti imao je velike težnje i prema politici. Bio je jedan od najistaknutijih članova Komunističke partije Jugoslavije u Tuzli. 

Želja za revolucijom i promjenom je ubrzo ugašena nakon što je uhapšen 1933. godine osuđen na kaznu od 18 mjeseci.

Život nakon odslužene kazne u Sremskoj Mitrovici nije više bio isti. Haim se nije mogao zaposliti i ljudi su ga izbjegavali jer je dobio etiketu čovjeka s kojim je opasno družiti se.

Odlazak u državu gdje je sve moguće – SAD

Nakon završene gimnazije, čudesni slikar je nastavio aktivno stvarati nezaboravna djela. Pinto je imao sestru Ernu koja je živjela u Holywood-u.

Potaknut željom da živi u boljem društvu u kojem će biti prihvaćen i moći raditi  1939. godine se  seli u Los Angeles.

Nije prošlo mnogo vremena, a već su se mnoga vrata otvarala za mladog slikara iz Tuzle. Prvi veliki posao bio je u studiju Walt Disney. Nakon što je Pinto dobio američko državljanstvo ubrzo je promijenio ime Haim u James.

Nije bio sam vrsni umjetnik već i vojnik. Nakon napada na Pearl Harbour, Pinto odlazi da se bori na Pacifik kao pripadnik američke vojske.

Dok je i sam Pinto sudjelovao u ratu, njegova porodica se suočavala sa užasima Drugog svjetskog rata u kojem je gotovo cijela njegova porodica nestala.

Sačuvano pismo koje je napisao svom prijatelju iz Bijeljine je jedan rijetki trag u kojem spominje svoj rodni zavičaj.

” Eto, moj Dinko, umjesto da mirne penzionerske dane provodim u laganom radu i uživanju, ja se sve više vraćam davnim vremenima koja mi dušu truju i ne daju mi da se smirim. Zamoliću te da mi napišeš šta je još ostalo od nas u Bijeljini, ima li sačuvana neka kuća, neko dvorište, groblje, neki znak, ima li ikakvog traga naših koraka na bijeljinskim ulicama, ima li makar blijede sjenke naše u starijim ljudima koji bi mogli da se sjećaju. Ima li ičega, ili je sve to samo san starog čovjeka koji svijet boji sve bljeđim bojama?

Uvijek tvoj, James Haim Pinto  

Povratak slikarstvu

Svaki veliki umjetnik napravi jednu pauzu od stvaranja djela. Tako je i Pinto napravio kada se pridružio američkoj vojsci.

Kada se vratio iz vojske 1945. godine, ujedno se vratio svojoj prvobitnoj ljubavi – slikarstvu. Upisuje se na umjetničku akademiju ” The Chouinard Art Institute” koja se nalazila u Los Angeles-u.

Tako je Pinto nastavio slijediti svoj san i završio studij u 41 – oj godini života.

Nakon završetka studija počinje izlagati samostalno i učestvovati u kolektivnim izložbama.

Od 1950. godine napušta Los Angeles i seli se u Meksiko. Zbog toga što je nakon nekoliko boravaka u Meksiku osjetio i očarao se prisutnosti mitova i stvarnosti koji su bilo čvrsto povezani.

U ovoj zemlji osjetio je veliku inspiraciju, pa je selidba bila sasvim logičan slijed događaja za jednog umjetnika.

Osim slikarstva u Meksiku je radio kao predavač na Institutu Allende koji se nalazio u San Miguel de Allende. Na ovom institutu predavao je štafelajno slikarstvo koje su pohađali napredni studenti.

Također, Haim Pinto bio je predavač i na predmetu slikarstvo murala. U ovom periodu i sam Haim se pavio zidnim slikarstvom.

haim pinto

Poznati murali poput ”Život i smrt Igancija Allendea” u koautorstvu sa meksičkim slikarom Davidom Alfarom Siqueirosom, zatim mural ”Geneza” u Rimu i mural u Clairmontu u Kaliforniji učinili su da Pinto postane jedan od najpoznatijih američko – meksičkih muralista.

U akademskom svijetu je i dalje napredovao. Dobio je unaprijeđenje i imenovan je šefom Katedre za slikarstvo na Institutu Allende.

Iste 1961. godine Haim Pinto postaje i dekan na ovom institutu. Na ovoj poziciji bio je punih devet godina, sve do penzije.

James Haim Pinto preminuo je 7. augusta 1987. godine u San Miguel de Allendeu.

Djela rasuta po čitavom svijetu 

I danas Haimova djela, slike, sklupturi i murali imaju poseban značaj i nalaze se u muzeijima, galerijama i privatnim kolecijama širom svijeta.

Poseban vrhunac svoje slikarske karijere je doživio u SAD-u i Meksiku gdje je redovno dobijao značajnu kritičku recepciju u štampi i stručnoj literaturi.

Naravno, umjetnik kakav je bio Pinto više puta dobio je mnoge značajne nagrade u svijetu slikarstva.

Od zastupljenog impresionizma, pa sve do djela sa tematikom socijalnog protesta Pinto i njegova djela dosegli su visoke umjetničke domete. Posebno u periodu kada se preselio u Meksiko.

haim pinto

Jedan od osnivača ”Međunarodne galerije portreta Tuzla”

Iako se za danas za Pintu smatra da je jugoslovenski – američki – meksički slikar i pored činjenice da je najveći dio života proveo izvan zavičaja on ga nije zaboravio.

Zahvaljujući njegovim likovnim djelima i novčanim donacijama uvrstio se među osnivače ”Međunarodne galerije portreta Tuzla”. Ovdje mu je priređena i prva samostalna izložba u rodnoj domovini 1979. godine.

Deset godina kasnije na istom mjestu je ustanovljen Legat Haima Pinte. Ovo je formirano zahvaljujući njegovoj supruzi Ruški Pinto, sestrama Erni Englander i Nadi Mailland koje su tuzalnskoj Galeriji poklonile 60 djela čuvenog umjetnika. 

Uz zvanično uspostavljanje Legata 1989. godine predviđeno je redovno dodjeljivanje nagrade ”James H. Pinto” i stalne postavke kao i pokretne izložbe.

Najnovije vijesti