back to top

Aktuelne vijesti

KPKTZ organizira jednodnevni seminar o “Trendovima za privlačenje i zadržavanje zaposlenika”

Datum:

Poziv na seminar o Trendovima za privlačenje i zadržavanje zaposlenika

Trendovi za privlačenje i zadržavanje zaposlenika su ključne strategije u današnjem poslovnom svijetu.

Kontinuirane promjene na tržištu i jaka konkurencija u svim sektorima zahtijevaju ozbiljan pristup ljudskim resursima.

Jaka poslovna identifikacija, organizacijska kultura, modeli rada, beneficije i mogućnosti za razvoj su bitni dio novih poslovnih strategija.

Modeliranje novih oblika “Službi za ljudske resurse” je ključan zadatak za sadašnjost i budućnost.

Kotizacija:

• za članove KPKTZ: 175,00 KM (2., 3.,…n-ti učesnik iz iste firme 150,00 KM)
• za ostale polaznike: 234,00 KM (2., 3.,… n-ti učesnik iz iste firme 210,00 KM)

PDV je uračunat u cijenu.

Predavači:

  • Jasmin Hasančević
  • Miša Pavičević
  • Nataša Stanković

Prijave sa dokazom uplate kotizacije potrebno dostaviti do 31.5.2024. na e-mail: edina@kpktz.ba

Za dodatne informacije, kontaktirati Edinu Kurtić na broj 035/369-551.

PRIJAVNI  OBRAZAC

Program i agenda seminara

Izvor: ( enovosti.ba / Monkstk.ba )

Najnovije vijesti