back to top

Aktuelne vijesti

Međunarodna galerija portreta Tuzla – Preko 5000 umjetničkih djela

Datum:

Međunarodna galerija portreta Tuzla osnovana je 1964. godine. Najveći doprinos njenom osnivanju dao je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika Ismet Mujezinović, a veliku ulogu u realizaciji Mujezinovićeve ideje imao je Mevludin Ekmečić.

Međunarodna galerija portreta Tuzla u svom fundusu ima preko 5000 umjetničkih djela čiji broj permanentno raste sa protokom vremena.

Najveći broj djela je dobijen donacijama pojedinaca i ustanova (fizičkih i pravnih lica), kao i u okviru realizacije likovne manifestacije INTERBIFEP (Internacionalni bijenalni festival portreta).

međunarodna galerija portreta tuzla - preko 5000 umjetničkih djela

Veliki broj umjetničkih djela

Međunarodna galerija portreta sadrži veliki broj umjetničkih djela koja su podijeljena u nekoliko različitih umjetničkih zbirki:

  • Kolekciju savremenog portreta XIX i XX stoljeća
  • Kolekciju crteža, akvarela, tempera i ulja Ismeta Mujezinovića
  • Kolekciju crteža, grafika i ulja Adele Behr Vukić
  • Kolekciju legata Haima Džemsa Pinte
  • Internacionalnu zbirku portreta – crteža i grafika
  • Kolekciju savremene bosanskohercegovačke umjetnosti
  • Kolekciju likovnih umjetnika Tuzle
  • Kolekciju Kaselske škole
  • Zbirka radova Vladimira Pintarića.

Zbirka slika Ismeta Mujezinovića broji 2085 slika, crteža, grafika i krokija koji su nastali tokom sedam decenija rada ovoga slikara. Za vrijeme studijskih boravaka u svjetskim likovnim metropolama poput Beča ili Pariza, Mujezinović istražuje savremene slikarske pravce, ali na svojim slikarskim platnima ostaje vjeran realizmu. Njegovo slikarstvo svjedočanstvo je različitih historijskih mijena, ali i ličnog slikarovog sazrijevanja. Također, slikar aktivno potiče razvoj kulturnog života u Sarajevu i rodnoj Tuzli. U MGP se nalazi i Mujezinovićev rad s kojim je položio prijemni ispit na Likovnoj akademiji u Zagrebu 1925. godine, kao i njegov posljednji rad koji je nedovršen, te posljednji autoportret gdje je prikazan sa šalom oko vrata.

Od navedenih umjetničkih zbirki, dvije zbirke: Tito u djelima likovnih umjetnika i Zbirka Ismet Mujezinović, su početkom 2013. godine, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, u svojstvu pokretnog dobra. Na ovaj način, ove dvije zbirke, koje broje preko 2000 umjetničkih djela stavljaju se pod posebnu zaštitu i tretman, čime je potvrđen značaj fundusa Međunarodne galerije portreta za očuvanje nacionalnog kulturnog blaga Bosne i Hercegovine.

međunarodna galerija portreta tuzla - preko 5000 umjetničkih djela
Međunarodna galerija portreta Tuzla - Preko 5000 umjetničkih djela

Takođe, Galerija posjeduje i preko 3000 bibliotečkih jedinica (monografija, studija, članaka, kataloga i sl), koji su uređeni u specijaliziranoj biblioteci Galerije. Također, tu je veliki broj dokumenata (rukopisi, fotodokumentacija, dokumenti iz zaostavštine umjetnika), koji su uvijek na raspolaganju stručnjacima koji se bave istraživanjem kulturne historije i umjetničke baštine likovne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

međunarodna galerija portreta tuzla - preko 5000 umjetničkih djela

Značajni izdavački projekti

Osim aktivnosti na pripremama i realizacijama umjetničkih izložbi, performansa, likovnih radionica, promocija, prezentacija, koncerata, okruglih stolova i naučnih skupova, Galerija je realizovala i nekoliko značajnih izdavačkih projekata, sve u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i međunarodnim partnerima. Ukupan broj realizovanih projekata u periodu od sredine 2010. do kraja 2016. godine, je 530, što čini impozantan broj, s obzirom na mali obim kadrovske osposobljenosti Galerije.

U smislu što bolje zaštite umjetničkih zbirki deponovanih u Galeriji urađena je sanacija depoa, kao najznačajnijeg prostora za trajni smještaj umjetničkih djela i drugog muzejskog i galerijskog materijala. Također, povećana je materijalno tehnička opremljenost zgrade u kojoj je smještena Galerija, čime je postignuta najveća moguća zaštita deponovanih i izloženih umjetničkih djela.

U prostorne kapacitete Galerije spadaju glavna zgrada Galerije, kao i Međunarodni atelje koji nosi ime Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika u dvadesetom stoljeću. Međunarodni atelje Ismet Mujezinović je ugostio mnogobrojne afirmisane i neafirmisane, domaće i internacionalne umjetnike različitih profesionalnih opredjeljenosti.

Najnovije vijesti