back to top

Aktuelne vijesti

Ministar Vojin Mijatović boravio u Gračanici – Radio Gračanica

Datum:

Danas je federalni dopremijer i ministar razvoja, poduzetništva i obrta, te potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Vojin Mijatović posjetio kabinet gradonačelnika Nusreta Helića te firmu Variplast gdje se sastao sa osnivačem i vlasnikom Mujom Hasićem.

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

Gradonačelnik Nusret Helić ministru Mijatoviću predočio je realizovane projekte u Gračanici, buduće planove te iznio tekuće probleme. Mijatović je rekao da je ministarstvo otvoreno da maksimalno podrži buduće investicije u Gračanici, te istakao da je veoma bitno da gračanički sajam od naredne godine bude jedan od najboljih i najkvalitetnijih, jer Gračanica kao jaka privredna sredina to zaslužuje.

“Suština je da se napravi bolji pomak za život, mi smo servis za građane i privredu te moramo kreirati bolji ambijent za unaprijeđene životnog standarda” rekao je Mijatović.

 

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

Gračanica će imati veliku podršku od Vlade za Gračanički sajam.

„Mijatović je o čovjek iz biznisa i koji je aktivan, drago mi je da smo mogli čuti da će ovo ministarstvo biti u funkciju razvoja lokalnih zajednica kada je u pitanju infrastruktura u poslovnim zonama“ izjavio je gradonačelnik Helić.

Nakon Gradske uprave, delegacija Grada i ministar sa saradnicima se uputio ka posjeti firmi Variplast i njenom vlasniku i osnivaču Muji Hasiću, na kojem je također bio prisutan Mirsad Helić, predsjednik Udruženja poslodavaca Grada Gračanica.

„Treba učiniti puno stvari koji su u interesu građana. Problem sa kojim se mi poslodavci suočavamo je hronični nedostatak radne snage, zbog toga mi moramo učiniti mnogo toga da se situacija promijeni“ izjavio je privrednik Mujo Hasić.

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

Protok robe, kapitala i radne snage bi trebao biti dvosmjeran istaknuo je privrednik Hasić.

„Gračanica kao značajan grad poduzetništva je veoma bitan faktor u Bosni i Hercegovini, malo smo zapostavljeni po tom pitanju, ali veoma bitno je unaprijediti putnu infrastrukturu i komunikaciju koja je u veoma lošem stanju“- dodao je Mirsad Helić, predsjednik Udruženja poslodavaca.

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

Na sastanku se govorilo o prioritetnim stvarima poput završetka gradnje Dvorane u naselju Bazen, također da se sistemski ozbiljno pozabavi sa pričom radne snage, promjenom Zakonodavnog okvira akcionog plana koji će za nekoliko godina dati rezultate, subvencioniranje kamata i unaprijeđenje razvojne banke.

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

ministar vojin mijatović boravio u gračanici – radio gračanica

 


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti