back to top

Aktuelne vijesti

Na sastanku gradonačelnika razmotren prijedlog Okvirnog budžeta za naredne tri godine

Datum:

Održana je 33. sjednica Kolegija gradonačelnika u Gradskoj upravi Tuzle, na kojoj je razmatran prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta za period od 2025. do 2027. godine.

Ovaj dokument, usklađen sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, predstavlja bitan dio Srednjoročnog okvira rashoda za navedeni period.

U Dokumentu su detaljno izložene fiskalna strategija i budžetski planovi za naredne tri godine, sa ciljem stvaranja čvrste strateške osnove za pripremu budžeta u srednjem roku. Temelji se na smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona, makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje, kao i reviziranim projekcijama prihoda od poreza od strane JU Direkcija regionalnih cesta TK, u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine.

Služba za budžet i finansije Grada Tuzle pripremila je prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta koji je usvojen na sjednici. Ovaj dokument će poslužiti kao osnova za dalju pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova za fiskalnu godinu 2025.

Izvor: ( enovosti.ba / Monkstk.ba )

Najnovije vijesti