back to top

Aktuelne vijesti

Obavijest o predstojećoj deratizaciji vodotoka, deponija i igrališta u Tuzli

Datum:

Grad Tuzla je započeo realizaciju ugovorenih poslova preventivne deratizacije vodotoka, deponija smeća uz vodotok, dječijih igrališta u blizini vodotoka, kao i šahtova oborinske kanalizacije u gradu Tuzli.

Sanacija 3D doo Sarajevo je zadužena za realizaciju poslova sa tri stručne ekipe opremljene odgovarajućom opremom za DDD poslove. Planirani period za izvršenje poslova je od 10.06. do 13.06.2024. godine – I FAZA, kako je ugovoreno.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Izvor: ( enovosti.ba / Monkstk.ba )

Najnovije vijesti