back to top

Aktuelne vijesti

Objavljen Konkurs za stručno osposobljavanje boračke populacije u TK –

Datum:

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za utvrđivanje liste boraca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž).

– prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili

– VII stepen stručne spreme ili

– VI stepen stručne spreme.

Pravo na obavljanje volonterskog staža po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:

  1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), odnosno mjesto boravišta u statusu raseljenog lica na području Kantona,
  2. ima prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme,
  3. je prijavljen na evidenciju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Služba) kao nezaposlena osoba, do okončanja ovog konkursa,
  4. je bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme iz podtačke b) ove tačke,
  5. je ranije započeto stručno osposobljavanje prekinuto bez krivice kandidata,
  6. nije obavljao stručno osposobljavanje u struci u prethodnim godinama putem ovog Ministarstva, izuzev u slučaju sticanja novog akademskog zvanja i
  7. posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 16.10.2023.godine do 31.10.2023. godine.

Koji su kriteriji za odabir korisnika i potrebna dokumentacija za prijavu, te ostale informacije o Konkursu možete saznati OVDJE.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti