back to top

Aktuelne vijesti

Objavljena su dva Javna poziva –

Datum:

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Gračanica broj: 4/017) i člana 36 Statuta Grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica br. 01/23) Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za odabir projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gračanica za 2024. godinu

 Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova  u 2024. godini;
  1. afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni procesi)
  1. organizacija tradicionalnih sportskih manifestacija;

 

  1. sportske aktivnosti i takmičenja osoba  sa invaliditetom.

Iznos sredstava koji se dodjeljuje iz Budžeta Grada Gračanica za 2024 godinu je 472.000,00KM 

Minimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 1.000,00 KM

Maksimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 220.000,00 KM

Detaljnije o ovom pozivu https://gracanica.gov.ba/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-odabir-projekata-iz-oblasti-sporta-koji-ce-se-finansirati-sufinansirati-iz-budzeta-grada-gracanica-za-2024-godinu/

 

    J A V N I  P O Z I V
 organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta grada Gračanica za 2024. godinu.

Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

        A)Za prijedloge projekata udruženja građana:

         1.Zaštita okoliša

         2. Žensko poduzetništvo

         3.Kultura i umjetnost

         4.Ranjive grupe

  1. B)Za prijedloge projekata omladinskih udruženja:
  1. Zaštita okoliša
  2. Edukacija mladih
  3. Kultura i umjetnost
  4. Društveni život
  5. Poduzetništvo mladih

Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 40.000,00KM. za odobrene projekte omladinskih udruženja 24.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 4.000,00. Gradska uprava zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti  moraju  da se provedu do kraja 2024.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 5 mjeseci.

Detaljnije na https://gracanica.gov.ba/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-i-fondacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-koji-ce-se-finansirati-sufinansirati-iz-budzeta-grada-gracanica-za-2024-god/


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti