back to top

Aktuelne vijesti

Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle |

Datum:

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u ponedjeljak, 17.4.2023.godine 2. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici. Između ostalog, na sjednici Kolegija su utvrđeni: Prijedlog Odluke o pristupanju drugoj izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli, u cilju daljeg popunjavanja kapaciteta poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli, kao i iskazanih potreba budućih investitora, u smislu „ukidanja ograničenja izdavanja više od dvije parcele, kao i obuhvatnije namjene predviđenih objekata tako što će se budućim investitorima omogućiti spajanje više od dvije parcele, ukinuti ograničenje u pogledu određenih djelatnosti u ovoj poslovnoj zoni, a koje je do sada postojalo, kao i predvidjeti mogućnost skladištenja roba za potrebe Crvenog krsta/križa grada Tuzle. Shodno interesu Gradske uprave Grada Tuzle za stvaranje uslova za razvoj privrede i privlačenje investicija u poslovnu zonu, iskazala se potreba za donosenje ove odluke.

U proteklom periodu, urađena je detaljna planska dokumenatcija pod nazivom Regulacioni plan prostorne cjeline Solana Sjever u Tuzli. Drugoj izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline Solana Sjever, pristupilo se u cilju prostornog uređenja i definisanja detaljnih uslova izgradnje prostora u krajnjem sjeverozapadnom dijelu obuhvata ove prostorne cjeline, a na inicijativu “Tehnograd” d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, te Bingo d.o.o. Tuzla.

Na sjednici su razmatrani i izvještaji o poslovanju tri javne ustanove,i to: Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, Narodno pozorište Tuzla i Centar za kulturu Tuzla, za period 1.1.2022. – 31.12.2022. godine. Nakon prezentiranja rezultata rada ovih ustanova, za 2022. godinu, na sjednici Kolegija, uvidom u ostvarene uspješne rezultate rada, izvještaji o radu bit će upućeni Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Jedna od tačaka Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle je i Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje se nalazi na području grada Tuzle. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle ima u nadležnosti raspisivanje ove vrste javnih poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poljoprivrednim proizvođačima. S obzirom da je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu TK nedavno svojim aktom obavijestilo Grad Tuzlu da je određeni broj ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se nalazi na području grada Tuzle isteklo, ukazala se potreba da se raspiše novi javni poziv za dodjelu ovih parcela poljoprivrednim proizvođačima, a sve u cilju obezbjeđenja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje i podrške poljoprivrednim proizvođačima. Na ovakav način Grad Tuzla direktno i indirektno učestvuje u stvaranju dobrog ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje poljoprivrednih proizvoda za građane grada Tuzle i šire.

Odlukom o osnivanju Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle, koja je također bila razmatrana na Kolegiju, formirat će se nadležno tijelo koje će raditi na ostvarivanju društvene brige o zaštiti prava pacijenata u gradu Tuzli.

Također, razmatrani su prijedlozi odluka o pribavljanju nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o pribavljanju nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle, o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji, o utvrđivanju javnog interesa, o potrebi pribavljana nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle.

Na kolegiju su razmatrani i prijedlozi Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda stručnih zaposlenika Javne zdravstveno – nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, čiji je osnivač Grad Tuzla, a shodno nastalom upražnjenom mjestu, s obzirom da je član Upravnog odbora, nakon podnesene ostavke imenovan za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, saopćeno je iz Grada Tuzla.


rtv7.ba

Najnovije vijesti