back to top

Aktuelne vijesti

Održana 30. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle.

Datum:

Seadom ranije održana 30. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je analiziran materijal koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću radi daljnjeg razmatranja i usvajanja na sljedećoj sjednici.

Razmotreni su izvještaji o radu i poslovanju dvije javne ustanove za 2023. godinu, JZU „Gradske apoteke“ Tuzla i JU Centar za socijalni rad Tuzla. Također su analizirani izvještaji javnih preduzeća za 2023. godinu, čiji je osnivač Grad Tuzla, kao što su JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla, JP Radio televizija 7 d.o.o. Tuzla, JP Pannonica d.o.o. Tuzla, Centralno grijanje d.d. Tuzla za 2023. godinu.

Nakon prezentacije informacija, zaključeno je da su svi izvještaji urađeni u skladu s propisanom metodologijom koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Tuzle. Izvještaji će biti proslijeđeni dalje Gradskom vijeću radi razmatranja i usvajanja. Također, istaknuto je da su i preduzeća i ustanove koja su prezentovala svoje izvještaje ostvarila pozitivan finansijski rezultat u prošloj godini, što je pohvalno kako za menadžment, tako i za sve uposlenike javnih preduzeća i ustanova.

Predložena je Odluka o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzle i stanova na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja, a koji će biti dodijeljeni boračkoj populaciji, civilnim žrtvama rata, licima sa invaliditetom i žrtvama nasilja u porodici. Planirano je da se 11 stanova dodijeli u zakup na period od tri godine, uz mogućnost produženja uz saglasnost obje strane. Visina zakupnine će biti određena u skladu sa važećim odlukama o visini zakupnine.

Također je razmatran i prijedlog izmjena projekata preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje će biti sufinansirane sredstvima za zaštitu i spašavanje tokom 2024. godine, kao i informacija o Metodologiji određivanja prosječne građevinske cijene stambenog prostora iz prethodne godine.

Tokom sjednice Kolegija su razmotreni i utvrđeni drugi prijedlozi odluka i informacija koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Izvor: ( enovosti.ba / Monkstk.ba )

Najnovije vijesti