back to top

Aktuelne vijesti

Održana godišnja skupština Crvenog križa Gračanica –

Datum:

Godišnja skupština Crvenog križa Gračanica bila je izvještajno – programskog karaktera. Dnevnim redom razmatrane su 4 tačke. Razmatran je i usvojen izvještaj o radu Crvenog križa za prethodnu godinu, usvojen je izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023. godinu, razmatran je i usvojen polan rada i finansijski plan za 2024. godinu.

Plan rada i aktivnosti Crvenog križa usko su povezane sa 9 principa Crvenog križa u svijetu.

Pri Crvenom križu djeluje redovna grupa aktivnih volontera, poseban akcenat se stavlja na podmladak.

U Crveni križ svakodnevno su dobrodošli svi oni koji žele da se bave humanitarnim radom poručuju iz organizacije.

This slideshow requires JavaScript.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti