back to top

Aktuelne vijesti

Općinski sud u Tuzli donio osuđujuću presudu Jasenku Smajiću, Omeru Delaliću i Adisi Mehić iz Tuzle

Datum:

Općinski sud u Tuzli je u ponovnom krivičnom postupku donio osuđujuću presudu Jasenku Smajiću, Omeru Delaliću i Adisi Mehić iz Tuzle, kojom su optuženi oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Smajić Jasenku je izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Određena mu je i sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnost direktora u JU „Mješovita srednja saobraćajna škola“ u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti presude.

Delalić Omeru i Mehić Adisi izrečena je uslovna kazna zatvora od po 6 (šest) mjeseci, s tim da se ta kazna neće izvršiti, ako imenovani za vrijeme od 2 (dvije) godine, po pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo. Određena im je i sigurnosna mjera zabrane učestvovanja u komisijama za intervjue u JU „Mješovita srednja saobraćajna škola“ u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od 3 (tri) godine, od dana pravosnažnosti presude.

Imenovani su oglašeni krivim što su dana 31.08.2018.godine u Tuzli, radeći kao odgovorna lica – uposlenici u JU „Mješovita srednja saobraćajna škola“ u Tuzli i to Smajić Jasenko kao direktor, a Delalić Omer i Mehić Adisa kao profesori, te zajedno kao članovi Komisije za provođenje intervjua u postupku zapošljavanja u školi, ovlašteni da temeljem Odluke o imenovanju komisije od 28.11.2017.godine provedu intervju u postupku zapošljavanja u školi kao i da izvrše bodovanje kandidata po osnovu takvog intervjua, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za zapošljavanje u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK, postupili suprotno svojim ovlaštenjima u namjeri da jednoj kandidatkinji pribave korist u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme za navedenu poziciju.

Obavljajući konkursnu proceduru imenovani nisu proveli razgovor sa ostalim kandidatima, a u Zapisnik sa intervjua je lažno prikazano da su kandidatima tom intervjuu postavili po tri stručna pitanja, iako su znali i bili svjesni da to nije bio slučaj, niti su kratko obrazložili dodijeljeni broj bodova, na koji način su kandidatkinjama koje sve imaju završenu VSS, dodijeli bodove u razmjeru od 1,5-2,5 boda dok su kandidatkinji koja ima završenu Srednju stručnu spremu, dodijeli maksimalna 3 boda, čime su teže povrijedili prava ostalih kandidatkinja, jer su ih onemogućili da ravnopravno učestvuju u konkursnoj proceduri i na koji način su jednu kandidatkinju stavili u povoljniji položaj na rang listi kandidata, a temeljem koje liste je dana 05.09.2018. godine, direktor škole donio Odluku o prijemu kandidata u radni odnos kao Saradnika za ekonomsko-finansijske poslove na puno i neodređeno radno vrijeme, pribavivši joj na taj način korist u vidu zasnivanja radnog odnosa i prava iz radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Sud napominje da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i da će nakon prijema otpravka presude stranke imati pravo na žalbu

enovosti.ba

Najnovije vijesti