back to top

Aktuelne vijesti

Otvorena italijanska biblioteka „Salinas“ u Tuzli

Datum:

Biblioteka „Salinas“ je otvorena da bi građani imali pristup literaturi na italijanskom jeziku…

Udruženje građana italijanskog porijekla “Rino Zandonai” Tuzla realizovalo je projekat otvaranja biblioteke sa knjigama na italijanskom jeziku.

Biblioteka „Salinas“ je otvorena 12.12.2020. godine, a formirana je da bi se sačuvao od uništenja fundus italijanskih knjiga koje posjeduje udruženje Italijana, a ujedno da bi građanstvo Tuzle imalo pristup literaturi na italijanskom jeziku.

Biblioteka sadrži 1.301 bibliotečku jedinicu različitih žanrova i oblasti, a lista publikacija je dostupna na web stranici udruženja „Rino Zandonai“ Tuzla.

salinas
Otvorena italijanska biblioteka „Salinas“ u Tuzli

U biblioteci je većinski zastupljena beletristika italijanskih književnika npr., Umberto Eco, Alberto Moravia, ElioVitorini, Daniele Luttazzi, Luigi Pirandello, Dante Aligieri, ali i svjetskih književnika Tolstoj, Wilbur Smith, Mark Twen, Kafka, Thomas Mann, Pablo Neruda.

U biblioteci su enciklopedije, rječnici i gramatika italijanskog jezika, literatura za djecu, putopisi, stručne, turističke i druge publikacije. Većina knjiga iz oblasti beletristike su izdanja koja su štampana u serijalima izdavača Bur, RCS, Rizzoli, A, Bompiani, OrsaMaggiore. U biblioteci se nalazi i 111 knjiga beletristike na njemačkom jeziku.

Finansijsku podršku uspostavi italijanske biblioteke dao je Grad Tuzla u okviru granta za nacionalne manjine, a stručnu pomoć je pružilo osoblje JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla.

Biblioteka se nalazi na adresi Tuzla, Rudarska 49 (sredina superbloka u Rudarskoj ulici), nema radno vrijeme, a pristup literaturi je omogućen putem kontakt telefona 062335930 ili 061936643. Zainteresovani građani i institucije BiH mogu svoje knjige na italijanskom pokloniti italijanskoj biblioteci „Salinas“ i na taj način povećati knjižni fond jedinstvene biblioteke u BiH.

Najnovije vijesti