back to top

Aktuelne vijesti

Prava na dječiji dodatak –

Datum:

Obavještavaju se zakonski zastupnici malodobne djece koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak prema Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, počev od mjeseca oktobra 2022. godine da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak. Svim korisnicima kojima je pravo na dječiji dodatak priznato od mjeseca oktobra 2022. godine , pravo na dječiji dodatak prestaje zaključno sa 30.09.2023.godine. Obnavljanje Zahtjeva za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak zakonski zastupnici malodobne djece treba da podnesu sa potrebnom dokumentacijom do 31. augusta 2023. godine.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti