back to top

Aktuelne vijesti

Prvi sastanak Radne grupe održan u Komori u Tuzli

Datum:

Projekat „Unapređenje okvira za integraciju dualno organizovanog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu“

24. maja 2024. godine, u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, održan je prvi sastanak Radne grupe za unapređenje pravnog okvira za srednje stručno obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, u sklopu projekta „Unapređenje okvira za integraciju dualno organizovanog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu“. Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Ministarstva privrede TK, Pedagoškog zavoda TK, partnerskih srednjih škola iz Gračanice, Živinica i Tuzle, te predstavnici poslodavaca i privrednih subjekata.

Predsjednik Komore, dr.sc. Nedret Kikanović i projekt menadžerica Edina Kurtićistakli su istakli važnost projekta za unapređenje saradnje škola za srednje stručno obrazovanje i obuku i poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, kao i sistemski pristup uvođenju elemenata dualno organizovanog obrazovanja.

Ena Kunić, GIZ savjetnica za stručno obrazovanje i tržište rada, predstavila je Analizu federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu učenika u srednjem stručnom obrazovanju, dok je advokat Elma Veledar Arifagić govorila o propisima srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Tuzlanskom kantonu s naglaskom na praktičnu nastavu.

Nakon prezentacija, članovi radne grupe su identifikovali prioritete i potrebe za intervencijama u pravcu izmjena i dopuna pravnog okvira za srednje stručno obrazovanje, fokusirajući se na realizaciju praktične nastave kod poslovnih subjekata. U daljem radu, radna grupa će, uz podršku GIZ-ovih savjetnika, izraditi Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o praktičnoj nastavi i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju/naobrazbi i odgoju, koji će biti poslati resornom ministarstvu na dalju proceduru.

Projekat se realizira putem ugovora o lokalnoj subvenciji, u okviru projekta „Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ (SEDEP), koji ima za cilj poboljšanje stanja zapošljavanja i jačanje privatnog sektora, sa fokusom na zelenu ekonomsku i digitalnu transformaciju. Projekt sufinansiraju Vlada SR Njemačke (BMZ) i Vlada Švicarske, a provodi GIZ. Cilj projektnog dijela „Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke“ (SVET), sufinansiranog od Vlade SR Njemačke (BMZ) i Vlade Švicarske, jeste jačanje sistema stručnog obrazovanja s fokusom na dualno organizovano stručno obrazovanje.

Cilj projekta je unapređenje saradnje škola za srednje stručno obrazovanje i obuke i poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, uz sistemski pristup za uvođenje elemenata dualno organizovanog obrazovanja, što zahtijeva sinergiju svih ključnih aktera, uključujući Ministarstvo, Pedagoški zavod, stručne škole, kompanije i Komoru koja predstavlja kompanije i tržište rada.

Pored unapređenja zakonodavnog okvira, projekat će raditi na uspostavljanju kooperacijskih modela između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata, te obuci mentorima praktične nastave u privrednim subjektima.

Kroz zajedničku saradnju GIZ-a, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, škola, privrede i ostalih aktera, krajnji cilj je poboljšanje zapošljivosti učenika nakon završene srednje škole.

Izvor: ( enovosti.ba / Monkstk.ba )

Najnovije vijesti