back to top

Aktuelne vijesti

Razgovori o omladinskim politikama

Datum:

Gradonačelnik Edis Dervisagić jučer održao radni sastanak s predstavnicima omladinskih organizacija s područja grada Gradačac. Povod sastanka je bilo predstavljanje aktivnosti u sklopu inicijative Strategija promjene te plan za dalji period, a koji će obuhvatiti istraživanje o stanju i potrebama mladih sa područja Gradačca na uzorku od 350 osoba.

Gradonačeknik je obećao dati punu podršku u izradi strateškog dokumenta za mlade, te uključiti predstavnike/ce svih relevantnih javnih institucija sa područja grada. Razgovora je bilo i o ostalim omladinskim politikama, poput potencijalnog povećanja budžetske linije za podršku mladima i omladinskim organizacijama, uključivanje predstavnika/ce omladinskih organizacija u rad Komisije po pitanju mladih pri Gradskom vijeću te podrška pri infrastrukturnim radovima u vezi sa izgradnjom Ljetni trening centar za mlade na obali Jezera Vidare u Gradačcu, saopćeno je iz inicijative Strategija promjene.

Udruženje KULT Gradačac, Vijeće mladih općine Gradačac, Udruženje mladih “Futura” i Lokalni tim Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) udružili su snage kako bi započeli implementaciju inicijative “Strategija promjene”. Ova inicijativa ima za cilj rješavanje nedostatka aktivizma mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou u Gradačcu.

Glavni cilj inicijative “Strategija promjene” je da Gradačac razvije sveobuhvatan strateški dokument koji će se baviti problemima i potrebama mladih ljudi, uključujući konkretni akcioni plan s budžetskom projekcijom za petogodišnji period. Strategija će obuhvatiti širok spektar oblasti, uključujući socijalnu politiku, rad i (samo)zapošljavanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme i aktivizam mladih, obrazovanje, sigurnost, mobilnost i informisanje mladih, zdravstvenu zaštitu i stambenu politiku.

Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka boljem položaju mladih u Gradačcu i stvaranju inkluzivnog okruženja za njihovu participaciju u lokalnom donošenju odluka. Udruženja mladih pozivaju građane Gradačca da podrže ovu inicijativu i zajedno doprinesu stvaranju bolje budućnosti za mlade generacije.

razgovori o omladinskim politikama

/ Strategija promjene


radiogradacac.ba

Najnovije vijesti