back to top

Aktuelne vijesti

Riznica Živinica (3) – Stari gater

Datum:

riznica živinica (3) – stari gater

Gater je bio ključna mašina u industrijskoj preradi drveta koja je puštena u pogon 1908. godine, u okviru tadašnje pilane u Živinicama.

Tokom Drugog svjetskog rata, ova mašina za rezanje trupaca usljed oštećenja prestaje sa radom, a poslije rata biva osposobljena za potrebe novoosnovanog Šumsko-industrijskog preduzeća ”Konjuh”.

Gradnjom nove, tada savremene pilane sa brentama, gater 1964. godine biva demontiran i postavljen kao eksponat na ulazu u krug pogona živiničkog ”Konjuha”.

Time ova nekadašnja značajna mašina koja je bila u funkciji skoro 60 godina, dobija spomenički karakter i kao dio industrijskog naslijeđa postaje simbol dugogodišnje tradicije prerade drveta u Živinicama, ali i samog grada Živinice.

Na zahtjev Grada Živinice, uz stručno mišljenje Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na Glavni projekat prelokacije spomenika u Živinicama – Stari Gater, ovo dobro baštine je preneseno iz kruga firme Konjuh d.d. u stečaju i trajno zaštićeno u centru grada Živinice.

Jasminko Razić

Prethodni članakIzvještaj dežurnih službi grada Živinice za 15.03.2024. godine

rtvzivinice.tv

Najnovije vijesti