back to top

Aktuelne vijesti

Svakog prvog provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje –

Datum:

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite
Član 57.( Provjera ispravnosti rada uređaja) propisana je:

  • Provjera ispravnosti rada uređaja za obavještavanje i uzbunjivanje vrši se svakog prvog u mjesecu u 12 sati emitovanjem singala ”prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60sekundi)

Iz Civilne zaštite Grada Gračanica obavještavaju da pored pet starih modela električnih sirena na lokacijama Malta- stambena zgrada, BKC, Zgrada PU, Dom PVJ te DD ”Jadrina” po prvi put u funkciji su tri nove elektronske-omnidirekcione sirene na lokacijama: Hurije- Straževac, Spotska dvorana ” Luke” i Dom kulture u Donjoj Orahovici.

Provjera ispravnosti rada pomenutih uređaja biti će izvršena svakog prvog u mjesecu u 12:00 sati emitiranjem signala “prestanak opasnosti”, jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi na području Gračanice.

 

 


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti