Tag: 18.april

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina – 18.april – Radio Gračanica

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina obilježava se svake godine 18. aprila na temu koju preporučuje Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS). Kroz...

Obavezno pročitati