back to top

Tag: 32.sjednica

Danas 32.sjednica Gradskog vijeća Grada Gračanica –

Sjednica će se održati dana 02.11.2023. godine (ĈETVRTAK) u 10:00 sati u sali za sjednice Gradskeuprave Graĉanica. D N E V N I  R E...

Obavezno pročitati