Tag: Aktiv

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Aktiv direktora OŠ Grada Živinice

Nastava u prvom polugodištu u školskoj 2022/23. godini završena je 30.12.2021. godine. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Ibro Ćasurović u izjavi za našu TV...

Obavezno pročitati