back to top

Tag: Bašagić

Jak vjetar uništio krov fiskultarne sale Osnovne škole “Dr. Safvet-beg Bašagić” u Gradačacu

Jaki udari vjetra na područje Gradačca jučer su nanijeli materijalnu štete na nekoliko objekata. Krov fiskulturne sale JU OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” u Gradačacu pretrpio...

Obavezno pročitati