Tag: Čekanići

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići

Pozivaju se sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići sa područja Grada Srebrenik da prijave svoja prava na...

Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići – Poziv na upis u katastar nekretnina Srebrenik

Sarajevo, 09.02.2023. godine OBAVIJEST ZA JAVNOST – Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tinja, Podpeć, Falešići...

Obavezno pročitati