Tag: dinamika

Izmijenjeni način i dinamika odvoza krupnog i kabastog otpada – .

Dinamika i način odvoza krupnog i kabastog otpada u 2023. godini, koju organizuje JKP Komunalaz Tuzla će biti izmjenjen od dosadašnjeg spram...

Obavezno pročitati