back to top

Tag: državu

Borba za državu BiH još nije završena |

“Armija pod zakletvom” moto je pod kojim će ove godine biti obilježen 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor za obilježavanje...

Obavezno pročitati