Tag: ekonomskog

Sporazum o saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Turističke zajednice grada Tuzle |

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i Turistička zajednica grada Tuzle potpisali su Sporazum o saradnji, čiji je predmet razmjena znanja i uspostava stručne, obrazovne...

Sporazum o saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Turističke zajednice grada Tuzle |

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i Turistička zajednica grada Tuzle su danas potpisali Sporazum o saradnji, čiji je predmet razmjena znanja i uspostava stručne,...

Saradnja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Addiko Bank Sarajevo

Danas je na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomskom fakultetu potpisan je Memorandum o saradnji između Fakulteta i Addiko Bank Sarajevo, koji će doprinijeti razmjeni...

Delegacija Univerziteta u Pečuhu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetila Grad Tuzlu |

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost u protokolarnoj posjeti Gradu Tuzli boravila je delegacija Univerziteta u Pečuhu, Republika Mađarska, zajedno sa profesorima Ekonomskog...

Projekat ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja daje rezultate –

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja je ključno za ostvarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Ono ne samo da doprinosi ravnopravnom učešću žena...

Obavezno pročitati