back to top

Tag: elektronskom

Vlada TK donijela Odluku o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na području...

Obavezno pročitati