back to top

Tag: energetskog

Gradačac bi uskoro trebao dobiti Strategiju za smanjenje energetskog siromaštva

U zgradi gradske uprave održan je radni sastanak Grada Gradačac sa predstavnicima Švicarskog Caritasa, Centra za ekologiju i energiju i Centra za socijalni rad...

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva 2023-2027 –

OBAVJEŠTENJEo održavanju Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva 2023-2027 Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica, Udruženja i građani da lično ili...

Aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici – Radio Gračanica

Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Caritas-om Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju, u decembru 2022. godine su Tuzla, Gračanica, Kalesija i...
- Advertisement -

Gračanica realizuje aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u svojoj lokalnoj zajednici – Radio Gračanica

Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Caritas-om Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju, u decembru 2022. godine su Tuzla, Gračanica, Kalesija i...

Obavezno pročitati