back to top

Tag: Etički

Etički kodeks Općinskog vijeća Sapna prezentovan predstavnicima općina/gradova u TK

Etički kodeks vijećnika u Općinskom vijeću Sapna, usvojen na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, danas je prezentovan predsjedavajućim i sekretarima Općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave...

Obavezno pročitati