Tag: fondu

Info sesija o zajedničkom fondu Grada Gračanica i USAID projekta “Diaspora Invest” –

Grad Gračanica zajedno sa USAID Agencijom organizuje Info sesiju u okviru projekta “Dijaspora Invest” u srijedu 21.02.2024. u 11:00 sati u Multimedijalnoj sali Grada...

Info sesija o zajedničkom fondu Grada Gračanica i USAID projekta “Diaspora Invest” –

USAID projekat “Diaspora Invest” u saradnji sa Gradom Gračanica organizuje info-sesiju u okviru koje će se predstaviti Lokalni investicijski fond, nastao povezivanjem sredstava naše...

Obavezno pročitati