back to top

Tag: historijskom

Dan nezavisnosti – prilika za slavlje, ali i sagledavanje aktuelnih bh odnosa u širem historijskom kontekstu |

Važni praznici, kakav jeste Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prilika su za svečanosti i prigodne manifestacije. No, njih treba iskoristiti i za razgovore koji...

Obavezno pročitati