back to top

Tag: ističe

(Video) U petak 31. marta ističe rok za Godišnju prijavu poreza na dohodak |

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta...

Obavezno pročitati