Tag: izradi

Počele aktivnosti na izradi strateških dokumenata općine Kladanj za period 2024-2027.godina |

Danas su u zgradi Općine Kladanj održani prvi sastanci Općinskih timova za izradu Strategije razvoja općine Kladanj i Strategije za mlade općine Kladanj za...

Vlada TK utvrdila Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje TK za period 2025-2045 |

Značajan dio redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona održane u utorak je bio posvećen izvještajima o aktivnostima u prethodnoj godini, te planskim dokumentima koji se...

Počeli radovi na izradi termo fasade na objektu Osnovne škole Banovići |

Trenutno se izvode radovi na izradi termo fasade na objektu Javne ustanove Osnovna škola Banovići. Ovim projektom planirano je postavljanje fasade na prednjoj strani...

Dogovoren nastavak saradnje na izradi Gender akcionog plana grada Tuzla – .

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle dr. sc. Zijada Lugavića sa predstavnicama udruženja “HO Horizonti” Tuzla,...

Dogovoren nastavak saradnje na izradi Gender akcionog plana Grada Tuzle | .

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle dr. sc. Zijada Lugavića sa predstavnicama udruženja “HO Horizonti” Tuzla, Udruženja koje...

Obavještenje o početku rada na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina

Na osnovu člana 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 2/22), obavještavamo javnost da je Grad Gračanica otpočela sa izradom Lokalnog...

Obavještenje o početku rada na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina

Na osnovu člana 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 2/22), obavještavamo javnost da je Grad Gračanica otpočela sa izradom Lokalnog...

Obavezno pročitati