Tag: kamiona

MFS-EMMAUS poslao dodatnih pet kamiona pomoći za Tursku i Siriju – Radio Gračanica

Pored prethodna tri kamiona koji su već stigli u Tursku, MFS-EMMAUS je poslao dodatnih pet kamiona pomoći za narod Turske i Sirije, koje su...

Iz Tuzle upućeno 20 kamiona pomoći za Tursku i Siriju

Dvadeset kamiona sa robom koja je prikupljena na...

Iz Tuzle za Tursku kreće 20 kamiona –

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ uputit će konvoj sa oko 20 šlepera pomoći za ugrožene...

MFS EMMAUS poslao još dva kamiona sa donacijama u Tursku i Siriju –

Danas je MFS-EMMAUS zahvaljujući donacijama građana i privrednika BiH pripremio i poslao još dva kamiona donacija za stradali narod Turske i Sirije...

Obavezno pročitati