back to top

Tag: kontinuirano

(VIDEO) kontinuirano prati aktivnosti JP “Centralno grijanje” Tuzla |

Jedan od naših poslovnih partnera je i JP “Centralno grijanje” Tuzla. Uz informacije o snabdijevanju grada toplotnom energijom, pratimo i njihove aktivnosti na terenu,...

Obavezno pročitati