Tag: krasi

(Video) Novi mural krasi zidove gradskog stadiona Tušanj |

Nedavno je na zidovima gradskog stadiona Tušanj oslikan mural tolerancije. Idejni tvorac je Koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla, a realizatori učenici i profesori ...

Oslikan mural tolerancije koji krasi zidove sportskog stadiona Tušanj |

Zahvaljujući svesrdnoj podršci svojih divnih profesorica Senke, Merime i Alise i saradnji sa Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla, telentovani i kreativni učenici/ce Srednje...

Mural tolerancije krasi zidove sportskog stadiona Tušanj –

Zahvaljujući svesrdnoj podršci svojih divnih profesorica Senke, Merime i Alise i saradnji sa Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla, telentovani i...

Oslikan mural tolerancije koji krasi zidove sportskog stadiona Tušanj |

Zahvaljujući svesrdnoj podršci svojih divnih profesorica Senke, Merime i Alise i saradnji sa Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla, telentovani i kreativni učenici/ce Srednje...

Obavezno pročitati