back to top

Tag: neodređeno

Prijemom Nastavnika Na Neodređeno Vrijeme Sistemski Rješavati Pitanja U Obrazovanju TK

Priprema konkursa za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu, sa posebnim akcentom i sa ciljem prijema što većeg broja uposlenika...

Obavezno pročitati