Tag: nivoom

Koordinacijom aktivnosti sa državnim nivoom vlasti do boljih rezultata (VIDEO) |

Buduća saradnja i realizacija eventualnih zajedničkih projekata državnog i kantonalnog nivoa vlasti u oblasti ljudskih prava, izbjeglica, te migracija bila je tema današnjeg radnog...

Obavezno pročitati