Tag: obliku

(Video) “Budžet za građane 2023” štampanom obliku dostupan u svim mjesnim zajednicama i Centru za pružanje usluga građanima |

U namjeri da  građanima omogući bolji uvid i razumijevanje načina na koji se planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva Budžeta Grada, te omogući veće učešće...

Obavezno pročitati