Tag: okoline

Obavještenje o početku rada na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina

Na osnovu člana 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 2/22), obavještavamo javnost da je Grad Gračanica otpočela sa izradom Lokalnog...

Obavještenje o početku rada na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina

Na osnovu člana 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 2/22), obavještavamo javnost da je Grad Gračanica otpočela sa izradom Lokalnog...

Obavezno pročitati