Tag: okoliša

Vlada TK:  Za zaštitu okoliša 6 300 000 KM |

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK na raspolaganju ima šest miliona tri stotine hiljada maraka od posebnih naknada koje plaćaju zagađivači i koje...

Poziv na učešće u procesu javnih konsultacija na Nacrt strateške platforme Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Grada Gračanica za period 2023.-2027.godina

Poštovani, proces izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okolišta Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina počeo je u oktobru 2022. godine donošenjem Odluke o pristupanju...

Anketni upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša na području grada Gračanica – .

Anketni upitnik ima 21 pitanje i potrebno je ne više od 5 minuta da se popuni. Upitnik se popunjava označavanjem kvadratića ispred ponuđenih odgovora...

Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša – 26.01. – .

Prema Međunarodnom ekološkom kalendaru 26. januar se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša. Da bismo postali svjesni potrebe o smanjenju...

Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša – 26.01. – .

Prema Međunarodnom ekološkom kalendaru 26. januar se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša. Da bismo postali svjesni potrebe o smanjenju...

Obavezno pročitati